Ve škole po škole - výstupy projektu, vzdělávací programy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190

 1. Legendy města Brna
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 2. Bloguj jako Darwin
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 3. Zvířátka ve městě
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 4. Polytechnická výchova
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 5. Klady překladů
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 6. Bubnohraní
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 7. Moderní technologie
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 8. Tradiční oděv - kroj
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.docx)

 9. Příloha místního zpravodaje
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf), přílohy (*.zip)

 10. Publicistická činnost na SŠ
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 11. Učíme se v lavicích i bez lavic
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf), přílohy (*.zip)

 12. Poznáváme region
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 13. Od kostěné jehly k šicímu stroji
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)

 14. Historie hrou – zážitkový dějepis
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf), videa (*.zip)

 15. Filmová výchova
  anotace (*.pdf), program ke stažení (*.pdf)