Kurzy, vzdělávání
a studia

Člověk se učí celý život. Když pomáháte ke vzdělání druhým, sami se občas musíte něčemu novému naučit. Pořádáme vzdělávací kurzy a učíme se od sebe navzájem. Vyberte si kurz či seminář, který se vás zajímá a posune v dalším stupni ve vzdělávání.

Název Začátek Rozsah Místo Číslo
Školní jídelny v době postpandemické_Ing. Lucie Janotová, Ph.D. 2hod. On-line AK04985 zobrazena
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace 8hod. Hodonín a okolí AK03986 Přihlásit
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 8hod. Znojmo a okolí AK04392 Přihlásit
Prevence poruch učení a chování 8hod. Blansko a okolí AK04808 zrušena
Efektivní řízení mateřské školy 7hod. Brno a okolí AK04788 naplněna
Metodická pomoc v systému InspIS ŠVP pro ZŠ a nižší gymnázia - webinář 3hod. On-line AK04960 zrušena
Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků s Bronislavem Sobotkou 2hod. On-line AK04998 Přihlásit
Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků 4hod. On-line AK04703 Přihlásit
Metodická poradna - podpora ředitelů v oblasti řízení (Změny v odměňování PP od září 2021) 4hod. Blansko a okolí AK04894 Přihlásit
Síla smyslů ve společném vzdělávání 8hod. Hodonín a okolí AK04427 zobrazena
Časté chyby při vedení účetnictví s příklady 6hod. Brno a okolí AK04754 naplněna
Legislativní úpravy ve školním stravování od 1. září 2021 5hod. Hodonín a okolí AK04984 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra 8hod. Blansko a okolí AK04150 zrušena
Video a text ve výuce první pomoci 4hod. On-line AK04610 Přihlásit
Provoz školní knihovny na základních školách 3hod. On-line AK04722 Přihlásit
Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas 4hod. On-line AK04915 Přihlásit
Jak stanovovat hranice dětem i rodičům - Mgr. Jiří Halda 5hod. Hodonín a okolí AK03868 Přihlásit
Celoroční hry a projekty ve ŠD, ŠK a v zájmovém vzdělávání 6hod. Blansko a okolí AK04669 Přihlásit
Motivace žáka_PhDr. Libor Kyncl 8hod. Brno a okolí AK03711 Přihlásit
Co je v hlavě, to se počítá 8hod. Brno a okolí AK04650 Přihlásit
Síla smyslů ve společném vzdělávání 8hod. Znojmo a okolí AK04336 Přihlásit
Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ 4hod. Blansko a okolí AK04792 zrušena
Mgr. Opravil_Učitel a jeho spolupráce s rodiči 8hod. Hodonín a okolí AK03980 Přihlásit
Jóga v mateřské škole - Mgr. Kristýna Roller 2hod. On-line AK04756 Přihlásit
Staré a dobré výtvarné techniky – vše o vosku 4hod. Hodonín a okolí AK04403 Přihlásit
Motivace a tvořivost u dětí předškolního věku 8hod. Brno a okolí AK04951 Přihlásit
Profesní portfolio jako nástroj pro rozvoj učitele 6hod. Brno a okolí AK03714 Přihlásit
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 8hod. Břeclav a okolí AK03435 Přihlásit
Cvičme hravě a hlavně zdravě v MŠ 8hod. Brno a okolí AK04721 naplněna
Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 8hod. Brno a okolí AK04686 Přihlásit
Právní poradna 5hod. Znojmo a okolí AK04402 Přihlásit
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 6hod. Brno a okolí AK04127 Přihlásit
Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti 16hod. Brno a okolí AK04987 Přihlásit
Lesson planning 4hod. Brno a okolí AK04364 Přihlásit
Čeština bez papíru 5hod. Znojmo a okolí AK04329 Přihlásit
Mezigenerační sdílení – Spirála života 6hod. Brno a okolí AK04839 Přihlásit
Environmentální vzdělávání v praxi mateřské školy 8hod. Brno a okolí AK04803 Přihlásit
Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků 8hod. Znojmo a okolí AK04628 Přihlásit
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH – PhDr. Jurčíková 8hod. Brno a okolí AK04796 Přihlásit
Začínám učit – praktické náměty do vyučovacího procesu 8hod. Břeclav a okolí AK04917 Přihlásit
Psychická odolnost pedagoga_webinář 8hod. On-line AK04883 Přihlásit
DPH v praxi školských příspěvkových organizací 6hod. Znojmo a okolí AK05003 Přihlásit
iKAP_Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií_Mgr. Helena_Adamusová 8hod. Brno a okolí AK04727 naplněna
Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze 8hod. Hodonín a okolí AK03829 Přihlásit
Léčivé rostliny – úvodní přednáška 2hod. Brno a okolí AK04933 Přihlásit
Office 365 ve škole nejen v online výuce 4hod. On-line AK04939 Přihlásit
V přírodovědných předmětech v lavicích nesedíme 8hod. Brno a okolí AK04617 Přihlásit
Aktuální výuka první pomoci 4hod. Brno a okolí AK04772 Přihlásit
Právní poradna 5hod. Znojmo a okolí AK04407 Přihlásit
Sloh všemi smysly 8hod. Břeclav a okolí AK04897 Přihlásit