Jak zavést změny a plánovat ve škole v kontextu dlouhodobého rozvoje – webinář

900 Kč I AK07813 I On-line I
Obsahem webináře je seznámit účastníky z řad širšího managementu školy (ředitel školy, zástupce ředitele školy, vedoucí předmětových sekcí, vedoucí školního poradenského pracoviště) s problematikou rozvoje školy v delším časovém období (5–6 let) s využitím synergického efektu spolupráce všech pracovníků. Webinář je taktéž vhodný pro sborovnu školy, neboť všichni pracovníci jsou součástí realizovaných změn a stanovených plánů, měli by být taktéž součástí jejich tvorby. I. blok : Změna – její identifikace, implementace, Strategické řízení změny II. blok : Mise, vize a hodnoty školy, Klima školy a jeho přesah do kultury školy, Akční plán školy III. blok : Motivace pracovníků k podpoře tvorby a realizace změn v prostředí školy, Motivace pracovníků školy ke změně a rozvoji kultury školy, Skupinová diskuze, sdílení příkladů dobré praxe
Podrobnější informace
Webinář bude veden interaktivní formou. Cílem webináře je rozvíjet a prohlubovat strategické vnímání školy. Účastníci si tak aktivně propojí teoretické znalosti s praktickými dovednostmi při tvorbě návrhu základních principů pro podporu rozvoje školy, motivace pracovníků zapojovat se do změn. Spojení teorie a praxe školského prostředí podpoří dobrou orientaci v dané problematice a umožní každému účastníkovi při pochopení specifické situace jeho školy nalézat adekvátní metody pro zapojení všech p
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Cena
900.00 Kč
Akreditace
MSMT-6550/2022-3-414
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
On-line
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Garant
PaedDr. Magda Zálešáková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?