Žák s poruchou autistického spektra v kolektivu třídy

0 Kč I AK07968 I Brno a okolí I
Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s odlišnostmi ve vnímání, prožívání a chování žáků s PAS a s dopady těchto potíží do školního prostředí. Rádi bychom podpořili pedagogy v pochopení a porozumění autismu, aby mohli o těchto projevech komunikovat s kolektivem třídy, nastavovat zde respekt k odlišnosti a vytvářet vhodné podmínky pro navazování dobrých vrstevnických vztahů. Kurzem provází Mgr. Jakub Bednář, psycholog a terapeut ve výcviku. S lidmi s PAS se setkává v rámci organizace Passpoint. Kromě toho pracuje v Centru prevence a resocializace Ratolesti Brno. Má soukromou terapeutickou praxi a věnuje se doktorskému studiu se zaměřením na Aspergerův syndrom. Mgr. Veronika Pelánová, speciální pedagog, od roku 1998 praxe s dětmi a dospívajícími s PAS (denní stacionář, ZŠ speciální, SPC Štolcova, vedoucí rané péče Passpoint, z.ú.). Dále se věnuje lektorské činnosti, realizuje individuální i skupinové aktivity pro děti s PAS (nácviky sociálních a herních dovednodností).
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Cena
0.00 Kč
Akreditace
neakreditováno 2024
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
Mgr. Jakub Bednář, Mgr. Veronika Pelánová
Garant
Jaroslava Rosenbergová, DiS.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?