Každý tým potřebuje lídra, který ho táhne kupředu. Inspirující, schopný, vizionářský i pokrokový. Správný tahoun musí mít spoustu vlastností, aby ho lidé následovali. Rozhodli jsme se ocenit ty, kteří díky svým schopnostem rozvíjí vzdělávání na jižní Moravě. Zapojte se!

Vědět víc
 
¨

VIM, jak na leadership

 

 

Zásadním kritériem pro udělení ceny jsou konkrétní dopady na vzdělávání. Zajímá nás, jaké pozitivní efekty měly kroky nominovaného uvnitř nebo vně školy. Stejně tak máme zájem zjistit, jak osobnost působila na komunitu, společnost a kvalitu jejich vztahů. Podělte se také o informace o pedagogické, odborné a metodické činnosti a další aktivity. Každý přínos ke zvyšování prestiže pedagogické práce se počítá. Institucionální leadership je hodnocen především na základě naplňování vizí (lokálních, regionálních i nadregionálních. Navrhnout můžete jakoukoli právnickou osobu, která má působnost na úrovni vzdělávání – zřizovatele, školskou radu apod. Podporuje vaše obec základní školu a tvoří jí nadstandartní podmínky? Nominujte ji!

 

Víte, kdo si cenu zaslouží?

Nominujte ho!

 

Kdo o udělení rozhodne?

 

Pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Nantla byla vytvořena Odborná rada VIM, která má za úkol řešení koncepčních otázek, a právě posuzování nominovaných na ocenění v obou kategoriích. Členové rady jsou uznávání ředitelé škol, zástupci České školní inspekce a dalších státních subjektů i akademické sféry.