Každý tým potřebuje lídra, který ho táhne kupředu. Inspirující, schopný, vizionářský i pokrokový. Správný tahoun musí mít spoustu vlastností, aby ho lidé následovali. Rozhodli jsme se ocenit ty, kteří díky svým schopnostem rozvíjí vzdělávání na jižní Moravě. Zapojte se!

Vědět víc
 

VIM, jak na leadership

 

 

Zásadním kritériem pro udělení ceny jsou konkrétní dopady na vzdělávání. Zajímá nás, jaké pozitivní efekty měly kroky nominovaného uvnitř nebo vně školy. Stejně tak máme zájem zjistit, jak osobnost působila na komunitu, společnost a kvalitu jejich vztahů. Podělte se také o informace o pedagogické, odborné a metodické činnosti a další aktivity. Každý přínos ke zvyšování prestiže pedagogické práce se počítá. Institucionální leadership je hodnocen především na základě naplňování vizí (lokálních, regionálních i nadregionálních. Navrhnout můžete jakoukoli právnickou osobu, která má působnost na úrovni vzdělávání – zřizovatele, školskou radu apod. Podporuje vaše obec základní školu a tvoří jí nadstandartní podmínky? Nominujte ji!

Kdo o udělení rozhodne?

 

Pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Nantla byla vytvořena Odborná rada VIM, která má za úkol řešení koncepčních otázek, a právě posuzování nominovaných na ocenění v obou kategoriích. Členové rady jsou uznávání ředitelé škol, zástupci České školní inspekce a dalších státních subjektů i akademické sféry.

 

Laureáti roku 2022

 

Na slavnostním setkání ředitelů škol ve čtvrtek 1. září na zámku ve Slavkově bylo laureátům poprvé uděleno ocenění Zlatý tahák. Výherce vybrala odborná porota. Oceněni byli tři ředitelé a jedna právnická osoba. Nominace zasílala odborná i laická veřejnost v období února až května 2022.

Mgr. David Andrle

ředitel brněnského Gymnázia na Vídeňské ulici

 

V roce 2022 získali ocenění v kategorii fyzických osob rovnou tři ředitelé. David Andrle, ředitel brněnského gymnázia v ulici Vídeňská, a to za rozvoj školy, vytvoření jedinečného vzdělávacího programu v ČR a mezinárodní spolupráci.

 

Mgr. Jan Košíček

ředitel Střediska výchovné péče v M. Krumlově

 

Jan Košíček, ředitel Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, střední a základní školy v Moravském Krumlově, a to za vytvoření týmu odborníků a naplnění pedagogické vize, usnadňující klientům školského zařízení vstup do života a motivující jejich uplatnění.

 

RNDr. Jana Marková

ředitelka Střední školy Charbulova

 

Poslední oceněnou byla Jana Marková, ředitelka střední školy Charbulova, která dlouhodobě vytváří kvalitní vzdělávací aktivity a svou lektorskou činností přispívá ke zlepšení práce škol i za hranicemi našeho kraje. Všichni tři laureáti si odnesli cenu ve formě zlatého odznaku do klopy s názvem ocenění.

 

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

právnická osoba

 

V kategorii právnických osob ocenění získal Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, a to za zřízení Svazkové mateřské školy Venkov. Za svazek ocenění ve formě zlaté trofeje převzal její předseda a současně starosta obce Železné Radomír Pavlíček.