iDZ_JMK_Wellbeing: Resilience v profesi pedagoga, orientovaná na rozvíjení řešení

0 Kč I AK07553 I Brno a okolí I
1. Objevujeme a rozvíjíme psychickou odolnost žáků Vymezení pojmu resilience. Základní principy přístupu orientovaného na řešení. Objevování a rozvíjení zdrojů, které má pedagog k dispozici. Využití vlastních zdrojů v rozvoji sociálních 2. Životní spokojenost – oblasti, které je třeba podpořit Zmapování oblastí životní spokojenosti. Sebereflexe. Techniky a aktivity ke zmapování, práce se škálou spokojenosti. Využití koučovacích otázek v přístupech zaměřených na řešeních. 3. Seberegulace ve stresové situaci, strategie, kterými si pomáháme k rovnováze Základní informace týkající se stresu: signály, podle kterých pedagog pozná, že je ve stresu, zmapování možných příčin. 4. Podpora zvládání stresu a budování odolnosti: aktivity pro podporu emočních dovedností, relaxační techniky na zklidnění a uvolnění těla Prakticky zaměřený blok na cvičení a relaxaci. Tipy a náměty pro sdílení těchto aktivit ve skupině. Možnosti využití při vedení ranního, komunit. kruhu, tříd. hod. atp.
Podrobnější informace
Jak motivovat a povzbudit sám sebe? Jak v sobě objevit zdroje (to, co má pedagog v sobě k dispozici, své schopnosti, dovednosti, zkušenosti, potenciál, silné stránky, pozitivní vzpomínku, vše, co mu pomáhá překonávat a zvládat situace a překážky). Objevit cestu k posílení vnitřní motivace, umění zdolávat překážky, mít odvahu vystoupit ze své komfortní zóny, přijmout zodpovědnost za své myšlenky, emoce a jednání, atp.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Gymnázia
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
0.00 Kč
Akreditace
MSMT-14478/2022-3-822
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)
Garant
Ing. Michal Slezák
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?