Školní metodik prevence na škole_ZDARMA

0 Kč I AK07087 I Brno a okolí I
Seminář se skládá ze dvou částí: 1. část: Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi atd.), specifika postavení ŠMP v ZŠ i SŠ, co dělat, když jsem jmenován do funkce ŠMP, činnost ŠMP, povinná dokumentace ŠMP; 2. část: Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení, co bychom potřebovali vědět, než začneme tvořit minimální preventivní program (MPP), MPP, legislativa vztahující se k problematice soc. nežádoucích jevů, dobrá praxe – výměna zkušeností
Podrobnější informace
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit účastníky se základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkcí metodika, jak postupovat při tvorbě minimálně preventivního programu. Upozornit na odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole, jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém. Seznámit účastníky se základní legislativou o kterou se mohou při řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Speciální školy
Cena
0.00 Kč
Akreditace
MSMT-8237/2021-2-359
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
Mgr. Helena Adamusová
Garant
Ing. Michal Slezák
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?