Metody aktivního učení v MŠ

1 500 Kč I AK06621 I Blansko a okolí I
Praktický interaktivní seminář zaměřený na rozvoj dovedností související s realizací vzdělávacích aktivit se zapojením aktivizačních metod a kooperativních forem učení v souladu s požadavky RVP pro předškolní vzdělávání. Obsahem budou témata: Konstruktivistické přístupy ke vzdělávání. Třífázový model učení – motivace dětí, aktivizující metody, organizační formy, podpora sebehodnocení dětí, reflexe, zpětná vazba. Kooperativní učení – jak organizovat skupinové učení, problémové učení. Diskuze a sdílení příkladů dobré praxe.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Cena
1500.00 Kč
Akreditace
MSMT-21893/2021-1-783
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Garant
Mgr. Radomíra Ježková
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?