Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte II.

1 350 Kč I AK05755 I Znojmo a okolí I
Dětská kresba je ukazatelem jeho vývoje, grafomotorických schopností, kvality vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa kolem sebe – je ukazatelem jeho připravenosti, radosti, ale i vývojové nedostačivosti. Na semináři lektorka upozorňuje pedagogické pracovníky, jak reagovat na potřeby dítěte a bude-li nutné, pak směrovat dítě na pomoc specialisty, jež se bude zabývat jeho potřebami. Seminář navazuje na vzdělávací akci Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I. Obsahem semináře: Shrnutí výstupů z první části semináře. Dětská kresba ve vztahu k vývojovému období dítěte, k laterální dominanci a prékurzorům SPU, k významu transparentnosti v dětské kresbě, k nástupu vizuálního realizmu, kresba profilu, k zvláštnosti dětského zobrazení skutečnosti. Kresba– nevědomé písmo. Kresba smyslově postiženého dítěte: s vadou sluchu, zraku. Kresba dítěte s poruchou pohybové soustavy. Kresba dítěte s mentálním postižením (retardací).
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Školní družiny, školní kluby
Cena
1350.00 Kč
Akreditace
MSMT-46114/2020-2-145
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant
Dobroslava Paličková
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?