Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

1. Název

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

Založení organizace:
Organizace byla založena 1. 4. 1994
Zřizovací listina organizace (*.pdf)
Vydané dodatky (*pdf)

Zřizovatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Hlavní účel, podmínky a principy za jakých vykonává činnost:

 1. Příspěvková organizace vykonává činnost Vzdělávacího institutu pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace.
 2. Příspěvková organizace jako Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zajišťuje školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení:
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  • Zprostředkování obchodu a služeb.
  • Organizování školních výletů.
  • Organizační zabezpečení výchovných, vzdělávacích a dalších akcí pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a rodičovskou veřejnost.
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
  • Opravy hudebních nástrojů.
  • Opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
  • Velkoobchod a maloobchod.
  • Zásobování učebnicemi a učebními texty, učebními pomůckami a školními potřebami.
  • Evidence volných pracovních míst ve školách a školských zařízeních.
 3. Příspěvková organizace jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných programů a dalších akcí.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura VIM Brno

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hybešova 253/15
Brno
602 00

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hybešova 253/15
Brno
602 00

 

4.3 Úřední hodiny

Naši pracovníci jsou na pracovišti dostupní v době provozu budovy, nejlépe po předchozí individuální domluvě.

 

4.4 Telefonní čísla

Brno, Hybešova – +420 543 426 011
Blansko, nám. Svobody +420 734 441 511
Hodonín, Horní Valy +420 603 867 660
Břeclav, Sovadinova +420 603 867 660
Znojmo, Jana Palacha +420 603 228 730

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.vim-jmk.cz

www.jmskoly.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Hybešova 253/15
Brno
602 00

Informace o provozu podatelny

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@vim-jmk.cz

 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 8952mi6

 

5. Případné platby lze poukázat na

Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 44332621/0100

 

6. IČO: 60555980

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace je plátcem DPH.

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Řád studií
Všeobecné obchodní podmínky – vzdělávací akce
Všeobecné obchodní podmínky – výlety

 

8.2 Rozpočet

Viz výroční zpráva.

 

9. Žádosti o informace

Podatelna organizace na adrese: Hybešova 15, 602 00 Brno
Informace o provozu podatelny
e-mailová adresa: podatelna@vim-jmk.cz

 

10. Příjem podání a podnětů

Podatelna organizace na adrese: Hybešova 15, 602 00 Brno
Informace o provozu podatelny
e-mailová adresa: podatelna@vim-jmk.cz

 

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon od předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon o krajích (krajské zřízení)

 

11.2 Vydané právní předpisy

Organizace nevydává závazné právní předpisy.

 

12. Úhrady za poskytnutí informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

­­­Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady. Organizace se rozhodla využít sazebník úhrad zřizovatele. Sazebník je dostupný zde.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

13. Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti 2023 (*.pdf)
Zpráva o činnosti 2022 (*.pdf)
Zpráva o činnosti 2021 (*.pdf)
Zpráva o činnosti 2020 (*.pdf)
Zpráva o činnosti 2019 (*.pdf)