Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování

0 Kč I AK07888 I Brno a okolí I
Chcete porozumět důvodům náročného chování u dětí a mladistvých? Setkáváte se ve své praxi s dětmi, kteří procházejí nebo prošly negativními nebo traumatickými zkušenostmi, jako je třeba domácí násilí? Rádi byste je podpořili, ale nevíte jak? Co můžete dělat vy? Chtěli byste zklidnit situaci ve třídě? V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které můžete využít i k podpoře vlastního wellbeingu. Kurzem vás provede Mgr. Tereza Kopicová, 7 let působila v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Dále byla koordinátorkou projektu vytvářející spolupráci mezi NZDM a výchovnými ústavy, také působila jako koordinátorka nízkoprahových sociálních služeb v JMK.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Střední odborné školy
ZŠ 2.stupeň
Cena
0.00 Kč
Akreditace
neakreditováno 2024
Rozsah hodin
16hod.
Konkrétní místo
Brno a okolí
Lektor
Mgr. Tereza Kopicová
Garant
Jaroslava Rosenbergová, DiS.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?