Pedagogická diagnostika a rozvoj grafomotoriky u dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ

1 680 Kč I AK07807 I On-line I
Akce je realizována online ve dvou částech 8. 4. 2024 13 - 16,10 13. 5. 2024 13 - 16,10 Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky. Pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky v MŠ, v ZŠ. Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace. Diagnostika úrovně percepce, diagnostika chování dítěte, komunikačních dovedností. Příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky. Diagnostika úrovně vývoje pravolevé, prostorové a časové orientace, lateralizace. Diagnostika písemného projevu a úrovně matematických schopností a dovedností (po vstupu na ZŠ). Reedukace grafomotorických obtíží žáků, správný sed, úchop psacího náčiní. Rizika související s grafomotorickými obtížemi, rozbor příkladů z praxe.
Podrobnější informace
Akce se koná ve dvou online termínech 8. 4. +13. 5. 2024 vždy od 13h.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Mateřské školy
Cena
1680.00 Kč
Akreditace
neakreditováno 2024
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
On-line
Lektor
Mgr. Světlana Drábová
Garant
Mgr. Monika Součková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?