Syndrom vyhoření - jak mu předcházet a jak o sebe pečovat

2 000 Kč I AK07737 I Znojmo a okolí I
Seminář se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření v pedagogické profesi a péčí pracovníků o sebe. Obsahem semináře budou praktické podněty a techniky pro předcházení, včasné rozpoznání a diagnostiku vznikajícího syndromu vyhoření, včetně podpůrných opatření v rámci pracovního prostředí i soukromého života. Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat potenciálně rizikové situace a faktory vzniku syndromu, včas je eliminovat a předcházet tak vyhoření prostřednictvím různých aktivit a činností v rámci práce i soukromého života. Přínosem semináře je vybavení účastníků technikami a možnostmi předcházení rozvoje syndromu vyhoření, jeho diagnostikou a řešením dalšího negativního vývoje a tím pádem zajištěním profesionálního a kvalitního výkonu pedagogické profese.
Podrobnější informace
Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník - psycholog, pedagog, sociální pedagog, terapeut, adiktolog (odborník na závislosti) dle zákona č. 96/2004 Sb.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
2000.00 Kč
Akreditace
neakreditováno 2024
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
Garant
Dobroslava Paličková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?