IDZ_JMK_Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD, ADHD ve školní praxi - supervize

0 Kč I AK07483 I On-line I
Seminář objasňuje příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, smysl IVP (individuální vzdělávací plán) a význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli. Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci, supervizní konzultace.
Podrobnější informace
Zveme Vás na akci, která je pořádána v rámci projektu Implementace DZ JMK, aktivita KA03-4 Podpora pedagogických pracovníků v oblasti práce s individuálními potřebami každého žáka. Akce dne 11.6.2024 na žádost lektorky převedena na online formu.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Ostatní
Cena
0.00 Kč
Akreditace
MSMT-1173/2023-4-210
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
On-line
Lektor
Mgr. Marika Kropíková
Garant
Mgr. Monika Součková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?