Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací II.

1 150 Kč I AK07239 I Břeclav a okolí I
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti účetnictví. Budou jim poskytnuty takové informace, které jim umožní řešení konkrétních účetních problémů na svých pracovištích. Vnitřní směrnice. Řešení konkrétních problémů. Aktuality k datu konání. FKSP – tvorba a použití. Cestovné. Diskuse k předloženým otázkám.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
1150.00 Kč
Akreditace
MSMT-32211/2020-2-832
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Břeclav, Sovadinova 45
Lektor
Bc. Lenka Vídeňská
Garant
PaedDr. Magda Zálešáková
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?