Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu

1 300 Kč I AK06471 I Brno a okolí I
Účastníci se seznámí s časově tematickým plánem psaní na celý školní rok, porozumí vzdělávacím cílům psaní podle RVP na 1. období, které rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník. Vyzkouší si v praxi různé aktivity na uvolnění ruky, prodiskutují problémy počátečního výcviku psaní a budou hledat možnosti jejich řešení. Prohloubí si znalosti o správné posloupnosti GF prvků, vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších etapách výuky psaní, získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní. Prohlédnou si mnoho ukázek i nahrávek přímo z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe.
Podrobnější informace
Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Speciální školy
Cena
1300.00 Kč
Akreditace
MSMT-673/2022-3-177
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Garant
Naďa Zhořová
Vhodné pro hrazení ze šablon
čtenářská pre/gramotnost
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?