Jak obohatit výuku i sebe

1 550 Kč I AK06227 I Znojmo a okolí I
Jedním z problémů současné základní a střední školy je určitá disproporcionalita mezi předávanou látkou a prostorem pro řešení osobních témat žáků a studentů. Ačkoliv sociální sítě a internet nabízejí velké množství názorů, metod a postojů, zůstává problematická anonymita toho, kdo názor či postoj sděluje. Pokud problematiku osobnostního rozvoje dobře uchopí pedagog, prohlubuje důvěru ve svou osobu, zvyšuje atraktivitu výuky a používáním vhodných cvičení a postupů může přirozeným způsobem zvýšit motivaci a zájem o předávanou výukovou látku a také osobní rozvoj svých žáků a studentů. Cílem semináře je formou tužka – papír, nabídnout přítomným drobné techniky, které mají za cíl integraci žáka „k sobě“ z virtuálního světa, zvýšení koheze kolektivu (třída, sborovna, pracovní kolektivy) a uspořádání vlastních hodnot a preferencí. Seminář je vhodný pro pedagogy všech stupňů škol, sociální pracovníky, pracovníky v pomáhajících profesích.
Podrobnější informace
Lektor PhDr. Jan Svoboda - akreditovaný lektor pro ČR a SR v oblasti školství všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ, spec. školy). Supervizor MŠ, dětské domovy, domovy důchodců, azylové domy pro matky s dětmi. Autor knih o výchově a řešení problematiky v oblasti školství. Specializace: krizové situace výchovy a výuky. Aktuálně vyučující na PdF v Ostravě, dříve psycholog v oblasti poradenství (děti, rodina, kolektivy) psychoterapeut.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Ostatní
Cena
1550.00 Kč
Akreditace
MSMT-21705/2020-2-621
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
PhDr. Jan Svoboda

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?