Zdravé sebevědomí – jak čelit výzvám

600 Kč I AK05902 I On-line I
Navazující kurz ke kurzu Návrat ke zdravému sebevědomí. Naše sebevědomí podstatným způsobem zasahuje do pracovní i osobní roviny a ovlivňuje tak celkově náš život. Nízké sebevědomí nás nutí pochybovat o svých schopnostech, stahuje nás v našem rozvoji skrze různé bloky a strachy a brání nám tak využít svůj potenciál. V tomto kurzu se detailněji zaměříme na vaše limity a strachy a řekneme si, jak s nimi pracovat tak, aby nám nezasahovaly do našich životů. Tento webinář je vhodný pro všechny, kdo si chtějí umět nastavit své hranice, naučit se čelit výzvám, stát si za svým názorem a věřit sami sobě. Kurz je interaktivní, tedy čím více se zapojíte, tím více si odnesete.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
600.00 Kč
Akreditace
neakr_on-line_2022
Rozsah hodin
2hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Hana Hanzalová
Lektor
Petra Sršňová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?