Zapojte se do projektu Prevence v Jihomoravském kraji

Děti

 

Vzdělávací institut pro Moravu realizuje od srpna do prosince 2022 z pověření Krajského úřadu JMK projekt Prevence v Jihomoravském kraji (evidenční číslo projektu: PRCH-IP_0006/2022). Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení výskytu rizikového chování a k vytváření vhodného prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

 

Projekt sestává ze dvou aktivit, do kterých se školy z Jihomoravského kraje mohou zapojit zdarma:

 

1) DVPP z oblasti Prevence a podpora bezpečného prostředí

Akreditované kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol, středisek volného času, školních družin a školních klubů. Kurzy jsou realizovány jako otevřené i formou tzv. sboroven (min. 12 osob).

Kontaktní osoba pro informace o termínech otevřených kurzů a sboroven: Mgr. Monika Součková, souckova@vim-jmk.cz

 

2) Program specifické primární prevence (všeobecné) pro žáky základních a středních škol

Adaptační program (9 vyučovacích hodin) a navazující program zaměřený na wellbeing a digitální wellbeing (2x 2 vyučovací hodiny). Program je vždy určen pro jednu třídu a může být realizován ve škole a jejím okolí nebo jako pobytová akce, kdy škola hradí ubytování, stravu a dopravu.

Bližší informace o programu a domluva termínů: Mgr. Anna Paločková, palockova@vim-jmk.cz

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Další články