Výzvy školního stravování

Děti v jídelně¨

Vítejte ve fascinujícím světě školních jídelen, míst, kde se setkává chuťový dobrodruh s výživovým mistrem! Školní jídelny představují srdce a žilní systém škol, kde se formuje nejen vzdělání, ale také stravovací návyky a zdraví budoucí generace.

 

Když se řekne školní stravování, někdo si vybaví kubánské pomeranče a tuhé maso, někdo možnost výběru z více druhů jídel, jiný jakousi restauraci, ve které se stravují děti. Pro mě je školní stravování jistý druh alchymie, kdy se mísí požadavky a pravidla legislativy s požadavky odborníků na výživu, pedagogů, strávníků a jejich rodičů a dalších zainteresovaných stran. Výsledný pokrm je pak vždy určitým kompromisem.

 

Školní stravovaní je služba zajišťovaná a dotovaná státem. Specifické pro školní stravování je, že legislativa částečně upravuje požadavky na nutriční hodnotu stravy a dále stanovuje finanční limit, resp. rozmezí, na nákup potravin. K hlavním právním předpisům, kterými stát stanovuje poměrně přesná pravidla pro školní stravování, patří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Obecně, z hlediska požadavků legislativy musí školní jídelny plnit výživové normy, dbát na pestrost stravy, nesmí překročit stanovené finanční limity a zároveň musí strávníky „zaujmout“ a vést ke správným stravovacím návykům. A to vše za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, požadavků potravinového práva a další legislativy. A že té legislativy není málo.

 

V oblasti zabezpečení přípravy zdravotně nezávadných pokrmů platí pro školní jídelny stejné legislativní požadavky jako pro jakoukoliv restauraci. Pracovníci, kteří připravuji potraviny v rámci školního stravování, vykonávající tzv. činnost epidemiologicky závažnou, musí mít patřičné znalosti a pravidelně se vzdělávat. Při manipulaci s potravinami a přípravě pokrmů musí být dodržována pravidla správné výrobní a hygienické praxe, pokrmy musí být strávníkům vydávány co nejdříve a za podmínek stanovených legislativou a v rámci systému HACCP každé školní jídelny.

 

Školní jídelny musí dbát na pestrost stravy i výživové normy

 

Ve školním stravování se za poslední desítky let mnoho změnilo. Zlepšilo se vybavení školních jídelen technikou (např. konvektomaty), která umožňuje šetrnější přípravu pokrmů. Pracovníci školních jídelen mají k dispozici mnohem více informačních zdrojů. Mnoho školních jídelen připravuje dvě a více jídel na výběr. V mnoha školních jídelnách se změnila forma výdeje. Přesto jsou školní jídelny často v nelehké pozici. V rámci školního stravování není prostor pro uspokojení individuálních chutí strávníků, a tak je možné téměř denně se setkat se situací, kdy si strávník u výdejového okénka oběd vyzvedne, a aniž by ho ochutnal, rovnou ho odnese do odběrového okénka; nebo se situací, kdy si strávník oběd ani nevyzvedne a nechá ho propadnout. Z vlastní zkušenosti vím, že řada školních jídelen se tímto nenechává odradit, hledá a zkouší nová jídla, nové receptury a věří, že se jim podaří „zaujmout“ co největší počet strávníků. A pak že není činnost školních jídelen záslužnou a důležitou činností.

 

Další články