VIM je od září 2023 partnerem projektu Implementace DZ JMK

implementace

 

VIM je od září 2023 partnerem projektu Implementace DZ JMK a v rámci tohoto projektu garantuje 3 klíčové aktivity:

 

 

Podpora pedagogických pracovníků v oblasti práce s individuálními potřebami každého žáka (KA03-4)

Podpora probíhá prostřednictvím vzdělávacích akcí, které jsou určeny pedagogickým pracovníkům, kteří pravidelně přicházejí do kontaktu s žáky s individuálními potřebami, anebo celým pedagogickým sborům škol v kraji. Cílem této podpory je přispět k wellbeingu ve školních třídách a zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání.

 

Podpora kariérového rozvoje a prevence předčasných odchodů (KA05)

Cílem klíčové aktivity je systematizace kariérového rozvoje žáků škol v kraji a vytvoření funkčního systému prevence předčasných odchodů žáků ze škol. Součástí aktivity je podpora a rozvoj klíčových odborných kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje žáků.

 

Vzdělávání managementu škol pro praxi 21. století (KA06-2)

Cílem klíčové aktivity je podpora vedoucích pracovníků SŠ, VOŠ, konzervatoří a školských zařízení v běžných i neočekávaných situacích ve všech etapách profesní dráhy, rozšíření profesních kompetencí a podpora motivace k dalšímu profesnímu rozvoji.

 

Do aktivit projektu je stále možné se zapojit.

Kontakt:

Ing. Mgr. Alena Tělupilová

tel. 543 426 066

telupilova@vim-jmk.cz

 

logolink

Další články