V Jihomoravském kraji byly položeny základy „education village“

Education village

 

Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Může existovat inkluzivní excelence v odborném vzdělávání? Patříme k sobě?


Nalézt odpovědi na tyto a další otázky se pokusila mezinárodní konference, kterou jsme ve spolupráci s NPI ČR uskutečnili ve dnech 7. 12 . – 8. 12. 2022 v prostorách naší auly a Univerzitním kině Scala. Tato konference byla jedním z prvních hmatatelných důkazů spolupráce VIM a NPI ČR, tedy institucí, které hrají důležitou roli v oblasti podpory vzdělávání na školách. Proto také na úvod konference vystoupili ředitelka VIM Leona Sapíková, ředitel NPI ČR Ivo Jupa a náměstek hejtmana JMK Jiří Nantl. Účastníky konference dále programem provedli Martina Viktorie Kopecká a David Macek.


První den konference jsme zahájili pozornou reflexí okolností, jimiž nás realita provokuje. Mezi přednášejícími zaujal člen rodiny Löw-Beerů/Tugendhatů, která je strhujícím příkladem kreativního uchopení téměř zničeného odkazu. Následovalo představení celoevropsky uznávané inkluzivní excelence italské asociace Cometa, o níž jsme podrobněji psali již ve čtvrtém vydání našeho zpravodaje, a pozvání do sítě EfVET, do níž je Cometa zapojena. Pomyslný pingpongový míček si tak ve svém vystoupení přehazovali generální ředitel asociace Cometa Alessandro Mele a víceprezident evropské sítě EfVET Stefano Tirati.

 

Mezinárodní konference 2022

 

Ve druhém bloku jsme nabídli inspiraci od těch, kdo ztělesňují dobrou praxi. Pod vedením superintendenta odborného vzdělávání Andrzeje Bartośe, ředitelky střední školy Jany Markové a ředitele Krajské hospodářské komory JMK Čeňka Absolona jsme se věnovali tématu partnerství škol a firem. Prostor jsme vytvořili také tématu péče o talent. Své cenné zkušenosti s podporou nadání s námi sdíleli učitelé dvou jihomoravských středních škol.


Ve čtvrtek 8. prosince jsme se po úvodním vystoupení věnovanému J. A. Komenskému měli možnost slovem i obrazem spojit s Hansen van Mourik Broekmanem, ředitelem Liverpool College, který se podělil o svoje zkušenosti s reformou nejlepší školy v zemi.  Alessandro Mele poté představil konkrétní příběh, který přiblížil účastníkům konference smysl asociace Cometa, jež působí v oblasti odborného vzdělávání a inkluze.


Na příkladu spolupráce Gymnázia Matyáše Lercha s lichtenštejnským Gymnasiem Vaduz jsme se odpoledne přesvědčili, že partnerství škol může svým významem daleko přesahovat oblast vzdělávání. Za účasti ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, jednatele FabLabu Tomáše Mejzlíka, zástupce výzkumné skupiny SYRI Petra Hladi a ředitele Scio školy Brno Vítězslava Dohnala jsme představili výsledky spojení institucí v Jihomoravském kraji v minulosti, současnosti i budoucnosti a viděli jsme, čím se můžeme inspirovat pro regionální vzdělávací pakt.


Odpoledne vyvrcholilo ukázkou, jak se kvůli podpoře vzdělání mění, mj. i ve spolupráci s naším Vzdělávacím institutem pro Moravu, festival Meeting Brno a jeho prezidentka Martina Viktorie Kopecká vedla otevřený dialog s významnými autoritami o možnostech hlubší spolupráce regionálních „education villages”. Protože k výchově dítěte je třeba celé vesnice.
 

Další články