Úvodní slovo ředitelky VIM

ředitelka VIM

 

Hlavním tématem tohoto zpravodaje je kariérové poradenství. Na odborný článek kariérové poradkyně a lektorky kariérového rozvoje proto navazuje stať zaměřená na výstupy projektu Concepts for Professional Education in Border Regions, který jsme v rámci přeshraniční spolupráce realizovali a jehož aktivity se týkaly zlepšení odborných kompetencí učitelů v oblasti profesní orientace žáků a propojení vzdělávacího sektoru s hospodářským.


S mnohými z vás jsme se měli možnost již tradičně setkat na Veletrzích vzdělávání, konaných v Břeclavi a Hodoníně, a nově také na blanenské Burze škol. Tuto přehlídku škol aktuálně doplňujeme o propagační a marketingovou kampaň, která bude cílit na žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce a bude spuštěna v lednu prostřednictvím sociálních sítí a našich webových stránek.


Ve spolupráci s organizací EDUin, o. p. s. jsme pro učitele ZŠ a SŠ připravili Učiteling – den workshopů, zaměřených na jejich profesní a osobnostní rozvoj. Tento unikátní projekt podpořil prostřednictvím konkrétních odučených hodin jihomoravskými finalisty Global Teacher Prize vzájemné mezioborové sdílení učitelské praxe. Jsme rádi, že učitelé v ukázkových hodinách svých kolegů načerpali inspiraci a odnesli si nové metody práce a formy výuky.


Další významnou akcí, která se uskutečnila v naší nově zmodernizované aule, a to ve spolupráci s NPI ČR, byla dvoudenní mezinárodní konference Education village, věnovaná odbornému vzdělávání, spolupráci a sdílení. K úspěchu konference přispěly nejen příspěvky uznávaných českých a zahraničních odborníků, ale i moderátorka Martina Viktorie Kopecká, která po oba dva dny programem provázela.


Dále se dozvíte, jaké konkrétní výstupy má spolupráce s CCR JM v oblasti školních výletů a exkurzí doplněných o vzdělávací programy, a aktuální téma z regionálního školství přinese i tentokrát náměstek hejtmana Jiří Nantl. Ani v tomto vydání nechybí informace o našich vzdělávacích akcích a nabídky dalších služeb, jejichž kompletní výčet najdete na našem webu.


Ráda bych vám za sebe i své kolegy poděkovala za spolupráci a popřála vám klidné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.

Další články