Podmínky pro akce dalšího vzdělávání v prezenční formě od 1. srpna 2021

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 7. 2021 omezuje možnost konat prezenční formou ve vnitřních prostorách vzdělávací akce jen do obsazení celkové kapacity míst k sezení
 

Všechny zúčastněné osoby musí prokázat, že splňují podmínky předepsané mimořádným opatřením, tedy že
 

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
     
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a
  1. v případě dvoudávkového očkování – pokud má za sebou obě dávky očkování – uplynulo od první dávky očkování nejméně 14 dnů,
  2. v případě jednodávkového očkování – pokud od očkování uplynulo nejméně 14 dnů;
     
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
Image
Vzdelavani dospelych

 
Prohlášení o zdravotním stavu

Všichni účastníci prezenčních vzdělávacích akcí musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. U prezence budou proto účastníci splňující výše uvedené podmínky požádáni také o prohlášení, že v posledních 10 dnech netrpěli ani nyní netrpí zhoršením zdravotního stavu jako kašlem, dechovými obtížemi či zvýšenou teplotou, pocity celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů.
 
Celé znění mimořádného opatření je zveřejněno ZDE (body I/12 a I/16).

Podmínkou účasti na vzdělávací akci je taktéž ochrana dýchacích cest pomocí respirátoru nebo obdobného prostředku podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme všem, že jsou ohleduplní k sobě navzájem i k zaměstnancům našeho školského zařízení.

V případě dotazů k jednotlivým vzdělávacím akcím se můžete obrátit na kontaktní osobu či garanta studia uvedeného v přihlášce.