Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

Mezinárodní konference Education village

 

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

 

Aby se každý z aktérů mohl stát více sám sebou, všechni se navzájem lépe propojili a z jejich spojení mohly vznikat nové, inovativní platformy, potřebujeme něco jako zlepšení „oběhu krve mezi orgány“ v daném území. Z těžkopádných, mnohdy do sebe zahleděných institucí se tak mohou stát spojenci v jedné velké „education village“, o níž hovoří nedávná iniciativa Global Compact on Education. Odlišnost je přínosem a obohacením pro ostatní, každý má šanci si uvědomit svou jinakost, unikátnost vlastní role i závislost na druhých. Při snaze předat to nejlepší ze sebe druhým může celá komunita rozlišovat, co má smysl a podle toho rozhodovat o prioritách svého dalšího rozvoje. Budoucnost si zaslouží investici toho nejlepšího, co máme v současnosti k dispozici. Školy se v této vizi přirozeně stávají otevřeným, tepajícím ohniskem komunitního života, ne sterilně separovanými objekty.

 

Program konference, kterým účastníky provede Martina Viktorie Kopecká a David Macek, zahájíme pozornou reflexí okolností, jimiž nás realita provokuje. To nám pomůže odpovědět si na základní otázky: „Kdo jsem?“, „Na koho navazuji?“, „Kam směřuji?“. Při řešení velkých problémů se totiž vyplácí začít otázkou, kým je a má být ten, kdo problémům čelí (Giussani). V druhém bloku nabídneme inspiraci od těch, kdo ztělesňují dobrou praxi. Jen to nejlepší na světě je totiž pro nás dost dobré, říkával Tomáš Baťa. Pak teprve přijde čas prozkoumat, a snad i zahlédnout nové možnosti spolupráce.

 

Ve středu 7. prosince otevřeme téma péče o talent a hledání cest ke spolupráci škol a firem. Setkáme se s členem rodiny Löw-Beer, která je strhujícím příkladem kreativního uchopení téměř zničeného odkazu. Následovat bude představení celoevropsky uznávané inkluzivní excelence italské Asociace Cometa. Odpoledne pak nejprve věnujeme tématu partnerství škol a firem pod vedením nového superintendenta odborného vzdělávání, následně příkladům podpory nadání.

 

Ve čtvrtek 8. prosince nám před očima nejprve zazáří tři hvězdy, jejichž velikost umocnil temný čas války, pandemie a křehkosti – Komenský, Liverpool College a Asociace Cometa. Na příkladu spolupráce Gymnázia Matyáše Lercha s lichtenštejnským Gymnasiem Vaduz pak budeme moci zahlédnout, že partnerství škol může svým významem daleko přesahovat oblast vzdělávání. Představíme si plodnou sílu spojení institucí v Jihomoravském kraji v minulosti, současnosti i budoucnosti a uvidíme, čím se můžeme inspirovat z Globálního vzdělávacího paktu. Odpoledne vyvrcholí ukázkou, jak se díky podpoře vzdělání mění festival Meeting Brno. Jeho prezidentka Martina Viktorie Kopecká povede otevřený dialog s významnými autoritami o možnostech hlubší spolupráce regionálních „education villages“. Protože k výchově dítěte je třeba celé vesnice.

 

Přihlášení 7. 12. 2022 – Patříme k sobě Region jako „education village“.pdf
Přihlášení 8. 12. 2022 – Patříme k sobě Region jako „education village“.pdf

 

Program

 

Patříme k sobě? Region jako „education village“

Mezinárodní konference. Brno, 7.–8. 12. 2022

 

7. 12. 2022, 10–17 hodin

Ty máš talent! Odborné vzdělávání jako příležitost a partnerství v regionu.

VIM – multimediální sál, Hybešova 15, Brno

Tlumočení: angličtina, italština, čeština

Uvádějí: Martina Viktorie Kopecká a David Macek

 

10:00 Prezence účastníků

 

11:00 Zahájení

Ivo Jupa, ředitel NPI ČR Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK

Leona Sapíková, ředitelka VIM JMK

 

11:15 Úvod. Genius loci

Daniel Low-Beer, zakladatel Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera Mysli globálně, jednej lokálně. Příběh „Moravského Manchestru“ pokračuje.

 

12:00 Inkluzivní excelence v odborném vzdělávání

Alessandro Mele, generální ředitel Associazione Cometa

Stefano Tirati, viceprezident sítě EfVET

Zkušenost asociace Cometa Formazione a pozvání do sítě EfVET

 

13:00 Networking při poledním rautu

 

14:00 Partnerství škol a firem. Cesty ke spolupráci.

Čeněk Absolon, ředitel Krajské hospodářské komory JMK Andrzej Bartoś, superintendent odborného vzdělávání JMK Jana Marková, ředitelka SŠ Charbulova, Brno Karel Pokorný, personální ředitel Nová Mosilana, a. s. – přidat mezeru a další hosté

 

15:00 Přestávka s občerstvením

 

15:30 Podpora nadání ve středním vzdělávání. Příklady dobré praxe.

Andrea Cibulková, Zdeňka Chocholoušková, Dana Veselá (všechny NPI ČR) a jejich hosté

 

16:30 Výstupy

Ivo Jupa, Jiří Nantl a další

 

17:00 Závěr

 

8. 12. 2022, 9–16 hodin

K výchově dítěte je třeba celé vesnice

Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3, Brno

Tlumočení: angličtina, italština, čeština

Uvádějí: Martina Viktorie Kopecká a David Macek

 

09:00 Prezence účastníků

 

10:00 Zahájení

Ivo Jupa, ředitel NPI ČR
Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK

 

10:30 Smysl a rizika výchovy v čase války, pandemie a křehkosti

  • Ondřej Macek, evangelický farář „Starý dobrý Komenský: Hledání smyslu a pokoje v čase války“
  • Hans van Mourik Broekman, ředitel Liverpool College „Tell me something...Are you happy...? Jak (se) učit v čase pandemie a proč reformovat nejlepší školu v zemi.“
  • Alessandro Mele, generální ředitel Associazione Cometa „Křehký, ale jedinečný. Z uprchlické bárky k hollywoodským hvězdám.“

 

12:00 Networking při poledním rautu

 

13:00 Impulsy a inspirace pro „regionální vzdělávací pakt“

  • Studenti Gymnázia Matyáše Lercha a Pavel Ampapa Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti „Jiní jsou cool. Význam partnerství škol v kontextu mezinárodních vztahů. Case study Gymnázium Matyáše Lercha – Gymnasium Vaduz“
  • Tomáš Mejzlík, FabLab, Jihomoravské inovační centrum Petr Hlaďo, výzkumná skupina SYRI Vzdělávání Vítězslav Dohnal, ředitel Scio školy Brno „Síla spojení. Příklady úspěšného partnerství institucí“
  • José Tolentino de Mendonça, prefekt Dikasteria pro kulturu a výchovu „K výchově dítěte je třeba celého regionu. Regionální spolupráce v kontextu Global Compact on Education“

 

14:30 Přestávka, hudební vystoupení studentů Gymnázia Matyáše Lercha

 

15:00 Patříme k sobě?

  • Martina Viktorie Kopecká, prezidentka festivalu Meeting Brno, ambasadorka Dobré vůle MZV ČR a projektu Komenský 2020 „Meeting Brno 2023. Patříme k sobě?“. Dialog se zřizovateli a dalšími autoritami o nových možnostech vzájemné spolupráce.

 

16:00 Závěr

Další články