Doučování 2022: dotační výzva pro soukromé a církevní školy

doučování

 

MŠMT vyhlásilo výzvu pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy nebo konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Soukromé a církevní školy tedy mohou žádat o dotaci na realizaci individuálního a skupinového doučování svých žáků v průběhu kalendářního roku 2022. Cílem aktivity je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků, kompenzace vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností.

 

Žádost o poskytnutí dotace je nutné podat nejpozději do 18. dubna 2022, a to prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. 

Výzvu a veškeré potřebné informace pro přípravu žádosti najdete na www.edu.cz/npo/vyhlasene-vyzvy-z-npo.

 

Doučování v roce 2022 probíhá v rámci Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Další články