Prevence v JMK 2024

Program: MŠMT, prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Trvání projektu: 06–12/2024 (7 měsíců)

Číslo projektu: PRCH-KP-007/2024

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen především na vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v Jihomoravském kraji. DVPP směřuje jak do oblasti prevence rizikového chování žáků, tak i do oblasti duševního zdraví. Součástí projektu je realizace programu specifické primární prevence (všeobecné) a programu na podporu duševního zdraví žáků základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení výskytu rizikového chování a vytváření vhodného prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků ve školách a školských zařízeních v Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a realizací programu specifické primární prevence a programu na podporu duševního zdraví žáků.

 

Kontaktní osoby

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka,
tel.: +420 543 426 011, e-mail: sapikova@vim-jmk.cz  

Mgr. Zuzana Zounková, projektová manažerka,
tel.: +420 543 426 067, e-mail: zounkova@vim-jmk.cz

Mgr. Radomíra Ježková, odborná garantka a metodička DVPP,
tel.: +420 734 441 511, e-mail: jezkova@vim-jmk.cz

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024.