JOBITY – Future Jobs in Innovation & Technology

Interreg + EU logo

Program: Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

Trvání projektu: 8/2023–7/2026 (36 měsíců)

Číslo projektu: ATCZ00015

 

Popis projektu

Projekt přispívá k provázanosti vzdělávání na základních školách s trhem práce. Pedagogičtí pracovníci a žáci z 2. stupně základních škol získají informace o rychle se rozvíjejících, regionálně specifických hospodářských odvětvích především z oblasti IT, life sciences a green technologies.

 

Projekt obsahuje tři pracovní balíčky:

  • Přeshraniční výměna znalostí pro rozvoj zdrojů o povoláních budoucnosti
  • Zvýšení zájmu mladých lidí o povolání budoucnosti prostřednictvím nabídek pro vzdělávací instituce
  • Další rozvoj pracovníků vzdělávacích institucí o povoláních v oblasti inovací a technologií

 

Mezi hlavní výstupy projektu patří přeshraniční partnerství pro kariérové poradenství se zaměřením na povolání budoucnosti a sada nástrojů pro kariérové poradenství pro povolání budoucnosti v inovativních a technologických odvětvích.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých lidí o možnostech zaměstnání v regionálně specifických inovativních a technologických odvětvích v průběhu jejich studia a volby povolání a prostřednictvím přeshraničních aktivit ve Vídni, jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě podpořit školy tak, aby se v nich aktuálnímu vývoji na trhu práce dostalo zvýšené pozornosti.

 

Partneři projektu

Wirtschaftsagentur Wien (vedoucí partner)

Vzdělávací institut pro Moravu

Vysočina Education

Jihočeská hospodářská komora

Bildungsdirektion für Wien

 

Strategičtí partneři VIM

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

Moravian Science Centre Brno

CEITEC MU

Okresní hospodářská komora Znojmo

 

Projekt je finančně podpořen z EFRR prostřednictvím programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027.

 

Kontaktní osoby

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka,
tel.: +420 543 426 011, e-mail: sapikova@vim-jmk.cz  

Mgr. Zuzana Zounková, projektová manažerka,
tel.: +420 543 426 067, e-mail: zounkova@vim-jmk.cz