Education for Tomorrow AT-CZ

Interreg + EU logo

Program: Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

Trvání projektu: 7/2023–6/2026 (36 měsíců)

Číslo projektu: ATCZ00001

 

Projekt je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg VI-A Rakousko-Česko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

Popis projektu

Projekt Education for Tomorrow AT-CZ je zaměřen na vzdělávání v kompetencích pro budoucnost, které vycházejí z nového chápání učení, vzdělávání a komunikace. Model kompetencí 4K (kooperace, komunikace, kritické myšlení, kreativita&inovace), který je uznaný po celé Evropě, bude v rámci projektu rozšířen o další tři K: digitální kompetence, kulturnost a kontextuální kompetence. Tento nově vytvořený kompetenční model zahrnuje tedy sedm kompetencí (= 7K). Tento model je základem pro inovativní vzdělávání, které reaguje na stávající globální výzvy a měnící se ekonomické a společenské požadavky. Aby děti získaly potřebné znalosti a kompetence pro vzdělání pro zítřek, musí být také zajištěno, aby pedagogové obdrželi nutnou kvalifikaci

 

Projekt obsahuje dva pracovní balíčky:

  • Přímá práce pro/ve vzdělávacích institucích za účelem transferu vzdělávacího přístupu eTOM do praxe
  • Přeshraniční další vzdělávání za účelem transferu kompetencí 7K

 

Mezi výstupy projektu patří společná sbírka doporučení a metodik, která udržitelně ulehčí práci pedagogů, přeshraniční partnerství pro vzájemné sdílení zkušeností. Pedagogická nabídka „Skrytých příběhů“ jako nový typ digitálního geocachingu.

 

Cíl projektu

Udržitelné prohloubení kompetencí modelu 7K ve vzdělávacím systému. Cílem je zvýšit povědomí všech aktérů pedagogického světa natolik, aby se všechny kompetence, kterými se projekt zabývá, staly přirozenou součástí pedagogické práce. Přitom nehraje významnou roli jen další vzdělávání a metodické materiály, ale také transfer a implementace vědeckých poznatků prostřednictvím inspirativních a navazujících aktivit.

 

Partneři projektu

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice

Vysočina Education

Vzdělávací institut pro Moravu

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace

JCMM, z. s. p. o.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Bildungsdirektion für Wien

Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Wien

 

Kontaktní osoby

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka,
tel.: +420 543 426 011
e-mail: sapikova@vim-jmk.cz

Ing. Jaromíra Hlaváčová, projektová manažerka,
tel: +420 543 426 126,
e-mail: hlavacova@vim-jmk.cz