Contact

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Hybešova 15, 602 00 Brno
Statutory authority: Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.,
organisation director
IČO: 60555980, DIČ: CZ60555980
Data box: 8952mi6

+420 543 426 011
podatelna@vim-jmk.cz