Where to find us?

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Hybešova 15, 602 00 Brno
Statutární orgán: Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.,
ředitelka organizace
IČO: 60555980, DIČ: CZ60555980
Datová schránka: 8952mi6

+420 732 962 012
podatelna@vim-jmk.cz