Interaktivní programy, outdoor a výlety

Zpestříme vaší výuku o interaktivní výukové programy, exkurze, školy v přírodě nebo třeba lyžák. Jsme schopni zorganizovat volnočasové aktivity i na míru. Vyberte si nebo napiště. Pojedeme!

Je formou zážitkové akce, která je určena převážně pro nově vzniklé třídy. Nejčastěji se pořádá na začátku nového školního roku. Délka trvání adaptačního kurzu bývá dva dny až jeden týden.
Letní doučovací kemp, kde s žáky můžete probrat zameškané učivo, prohloubit vzájemné vazby a připravit se společně na další školní rok.
Jedná se o půldenní nebo jednodenní program založený na netradičních činnostech a zážitcích žáků. Zážitková akce se může uskutečnit v prostorách vaší školy nebo na jiném místě.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat jakoukoliv aktivitu na míru?