Zážitková akce

VYL401 I Jižní Morava
Jedná se o půldenní nebo jednodenní program založený na netradičních činnostech a zážitcích žáků. Zážitková akce se může uskutečnit v prostorách vaší školy nebo na jiném místě.
Popis akce
Podstatou zážitkové akce je vlastní aktivita žáků, kteří získávají zkušenosti a poznatky prostřednictvím svých zážitků. Formou zážitkové pedagogiky, her a společných úkolů se žáci učí spolupracovat, hledat řešení, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého. Cílem zážitkové akce je budování skupiny, stmelení kolektivu, společný zážitek, vzájemná spolupráce a soudržnost skupiny. Program je připraven tak, aby systematicky sledoval zvolený cíl a žákům nabídl atmosféru naplněnou emocemi a sílou okamžiku. Zkušenosti žáků, vyvolané zážitky, jsou následně rozebírány při zpětné vazbě. Zážitkové akce organizujeme jako půldenní nebo jednodenní a mohou se konat v prostorách vaší školy nebo na jiném místě. Program připravujeme vždy tak, aby odpovídal věku a počtu žáků.
Subkategorie outdoorové aktivity
Zážitkové akce
Doporučeno pro
Základní školy
Střední školy
Mateřské školy
Typ
Outdoorové aktivity
Garant
Mgr. Hana Pešatová
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat jakoukoliv aktivitu na míru?