Superintendent

Pomoct, hodnotit i motivovat. Superintendent Andrzej Bartoś byl vybrán Jihomoravským krajem, aby zvýšil kvalitu výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

 

Co dělá superintendent?

 

 

Pomáhá

Koordinuje činnosti ředitelů středních odborných škol. Vytváří koncepční návrhy v oblasti jejich materiálně-technického zabezpečení.

Hodnotí

Podílí se na hodnocení středních odborných škol zřizovaných krajem ve vztahu k funkčního období ředitelů a zpracovává jejich závěry.

Motivuje

Připravuje podněty v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pracuje na zvyšování atraktivity studijní nabídky.

„Spolupráce se zaměstnavateli je základem dobře fungující odborné školy.“

Ing. Bartoś Andrzej,
superitendent odborného vzdělávání

"Kvalitní vzdělávací systémy se mimo jiné vyznačují tím, že nejlepší ředitelé bývají povyšováni do rolí s odpovědností za celý systém a táhnou jej dopředu"

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.,
náměstek hejtmana JmK pro vzdělávání

Kontakt na Superintendenta

 

Andrzej Bartoś
Hybešova 15, 602 00 Brno
+420 777 995 522
bartos@vim-jmk.cz