Podpora řízení

Nabízíme vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení. Podpora je zaměřena na výklad právních předpisů s akcentem na školskou praxi. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mají možnost využívat tuto službu formou elektronické komunikace, osobní konzultace a formou metodických setkání.

Metodická podpora řízení je krajským školám a školským zařízením poskytována zdarma!

Naše služby v oblasti metodické podpory řízení

 • aplikace školského zákona a prováděcích předpisů
 • aplikace zákona o pedagogických pracovnících a prováděcích předpisů k nim
 • konzultace v oblasti pracovního práva
 • konzultace k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví
 • příprava a vedení seminářů týkajících se aktuálních novel školských předpisů
 • řešíme témata dle individuálních potřeb organizace
 • nabízíme také semináře pro sborovny

Co nejčastěji řešíme

 • problémy posouzení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
 • uzavírání pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky na dobu určitou
 • problematiku přespočetných hodin
 • otázky spojené se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (společné vzdělávání)
 • ukončování pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele
 • v době vyhlášeného nouzového stavu jsme řešili problematiku home office a odměňování zaměstnanců pracujících z domu, pracovní dobu pedagogických pracovníků a další

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?