Ochrana oznamovatelů

Českým legislativním procesem prošla implementace evropské směrnice, která zakládá povinnosti v oblasti ochrany oznamovatelů tzv. whisteblowing. Novinka dopadá i na školy, které musí nově mít systém pro oznamování nepravostí a zajištění ochrany oznamovatelů těchto činů. Cílem je odhalování nezákonné činnosti ve školním prostředí a podpora transparentnosti a etického jednání ve vzdělávacím procesu.

Na základě požadavku zřizovatele jsme vyvinuli efektivní systém, který umožňuje školám účinně a časově hospodárně řešit tuto administrativní zátěž. Prostřednictvím námi poskytované služby, za měsíční poplatek, Ten slouží k zajištění souvisejících nákladů. Na základě smlouvy přebereme plnou odpovědnost za vedení agendy ochrany oznamovatelů z jednotlivých organizací.

Naše služba obsahuje:

  • Vedení a údržbu oznamovacího systému k zasílání oznámení
  • Odborné personální zajištění k vedení celého procesu
  • Umožnění podávání oznámení písemně i ústně, vč. nahrávky a přepisů
  • Nástroje k zajištění ochrany oznamovatele
  • Spisovou činnost a archivaci ve spojitosti s ochranou oznamovatele
  • Zpracování údajů v souladu s GDPR
  • Konzultace a podporu

Pro krajem zřizované školy je zvýhodněná cena 400 Kč za měsíc poskytování. Školám jiných zřizovatelů službu nabízíme za 800 Kč za měsíc.

 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?