V Jihomoravském kraji prošli odbornou přípravou školní kariéroví poradci

školní kariéroví poradci

 

Studium pro kariérové poradce jsme uskutečnili v rámci aktivit mezinárodního projektu Concepts for Proffesional Education in Border Regions (C4PE) jako akci s názvem Pilotáž vzdělávacího programu pro školní kariérové poradce.


Všech 15 pedagogických pracovníků absolvovalo celkem 250 hodin výuky formou seminářů, webinářů, videomeetingů, workshopů a společných i individuálních konzultací. Obsah jednotlivých modulů byl zaměřen na oblast školního kariérového poradenství včetně nácviku poradenského rozhovoru, sociálního prostředí, trhu práce apod. Úkolem všech účastníků bylo v závěru studia provést hlubší analýzu stavu kariérového poradenství na jejich škole a na základě získaných znalostí a informací navrhnout vlastní akční plán kariérového poradenství na své škole. Na výuce se podílel tým zkušených lektorů působících v oblasti kariérového poradenství v rámci celé České republiky: Lukáš Vlček, Jan Brabec, Kamila Bolfová, Jekatěrina Málková, Petra Šnepfenbergová, Markéta Cudlínová a Helena Košťálová.


Fungující kariérové poradenství napomáhá dobrému uplatnění každého člověka v pracovním životě. Tím, že podporuje adaptabilitu na trhu práce, pomáhá také elimininovat některé nežádoucí jevy, jako je nezaměstnanost nebo předčasné odchody ze vzdělávání.


Podpora kariérových poradců je součástí nové koncepce naší činnosti – ještě více rozšířit a zkvalitnit portfolio našich služeb poskytovaných pro školy a školská zařízení. Díky našim absolventům budeme ve VIM pokračovat v síťování škol a v propojování se školami podporujícími kariérové poradenství v Kraji Vysočina. V rámci spolupráce navštívíme s absolventy studia v průběhu projektu ještě školy s podobným zaměřením práce v Dolním Rakousku a seznámíme se se zaměřením specializačního studia kariérového poradenství na Univerzitě v Kremži, která je hlavním partnerem tohoto projektu. 


Společně s našimi kolegy v Expertní komoře kariérového poradenství, z.s., na jejíž činnosti se ve VIM podílíme, usilujeme vytrvale také o vhodné legislativní ukotvení školního kariérového poradenství. Nejdál jsme se dostali v roce 2017, když Parlament schvaloval návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který měl zavést kariérní systém učitelů. Kdyby byla bývala tato novela schválena, právě od 1. září 2021 by byla specializovaná činnost kariérového poradce zavedena.

Další články