Rozhovor s ředitelem DofE Tomášem Vokáčem

DofE

 

DofE rozvíjí dovednosti, charakter i hodnoty všech žáků a studentů bez rozdílu a snižuje tak nerovnosti ve vzdělávání. Národní centrum DofE realizuje program ve více než 300 školách a institucích po celé republice, vzdělává učitele a pomáhá jim pracovat se studenty pomocí zážitkové pedagogiky. Společně s nimi mění způsob výuky a pomáhá učit klíčové kompetence budoucnosti, jako jsou samostatnost, vytrvalost, kreativita, práce v týmu či společenská odpovědnost. DofE podepsalo Memorandum o spolupráci již se 12 kraji, mezi které od roku 2021 patří i Jihomoravský kraj, kde je do programu zapojeno přes 32 škol a dalších institucí.


Mladí lidé se do programu zapojují přes DofE centra nebo on-line. Můžete nám tyto dvě možnosti více přiblížit? 


Klíčové pro nás je, aby se mohl přihlásit skutečně každý žák či student bez rozdílu. Program pak může plnit primárně přes zapojené základní a střední školy, DDM, SVČ, mládežnické organizace, sportovní kluby či dětské domovy, které jsou oprávněny program poskytovat, tedy mají proškolené pedagogy, znají naši metodiku a standardy a mají chuť realizovat neformální vzdělávání. Pokud instituce program neposkytuje, mohou se mladí lidé přihlásit do DofE on-line skrze naše stránky dofe.cz a my jim přiřadíme proškolené vedoucí a mentory, kteří studenty podobně jako na školách programem provedou a pomohou jim nastavit splnitelné a SMART cíle v oblastech pohybu, dovednosti, dobrovolnictví a expedice.


Je účast v programu něčím podmíněna? Jak probíhá samotné plnění programu?


Program je otevřen úplně všem mladým bez rozdílu, jediný limit je věk. V zahraničí program mohou plnit mladí lidé od 14 do 24 let, v České republice již od 13 let. Účast navazuje na naše zásadní principy, jako jsou nesoutěžní povaha, dobrovolná účast, rozvojový charakter aktivit, postupný osobní růst pomocí konkrétních cílů. Délka plnění programu se liší dle úrovně – bronzová (6 měsíců), stříbrná (12 měsíců), zlatá (18 měsíců). Student si v rámci programu stanoví s učitelem měřitelné cíle v pohybu, dovednosti a dobrovolnictví, které pak v daném časovém úseku hodinu týdně plní. Zároveň se se spolužáky připravuje na expedici, kterou celý program završí. Své pokroky si zapisuje do on-line aplikace, jedné z mála v oblasti neformálního vzdělávání. Nejen on, ale i jeho učitel tak může sledovat, jak se mu v plnění programu daří. Kdo vytrvá, obdrží mezinárodní certifikát, který uznávají mnohé univerzity či firmy při přijímacím řízení.

 

Kolik DofE center je do programu zapojeno?


V současné době je zapojeno přes 300 škol a institucí a poptávka po DofE obrovsky stoupá, a to i s ohledem na pandemii. Ročně se připojí přes 60 nových institucí a zejména školy vidí v programu ideální propojení formálních a neformálních aktivit a možnost odlišné práce s žáky a studenty. Často máme zpětnou vazbu, že program pedagogům ukazuje studenty z jiné perspektivy a zlepšuje celkové vztahy a klima ve škole. Mnozí učitelé nacházejí v programu DofE to, kvůli čemu se dali na učitelství. Alespoň nám to tedy učitelé často říkají po našich trénincích a školeních.

 

Jaká je role škol a mentorů v programu?


Role škol a mentorů je zcela zásadní. Jsou to oni, kdo pomáhají studentům stanovit realistické, splnitelné cíle, monitorují jejich pokrok v programu v aplikaci, povzbuzují je a motivují, aby v aktivitách vydrželi. Zároveň účastníky připravují na expedice, od školení první pomoci až po orientaci v mapě, plánování trasy či zlepšení outdoorových dovedností. Pomáhají jim také zprostředkovat dobrovolnické aktivity a vedou je tak k vlastní odpovědnosti, ale i k pochopení odpovědnosti za celou společnost. Snažíme se školám poskytnout maximální pomoc ve formě metodického servisu, aplikace, propagačních materiálů, náborových besed, školení či pravidelných konzultací, s tím, že veškerou administrativu se pokoušíme snížit na minimum.

 

DofE

 

V Jihomoravském kraji je do programu zapojeno 32 škol a institucí. Mohl byste uvést konkrétní příklad?


V kraji jsou do programu zapojena gymnázia, základní školy i odborné střední školy. Skvěle nám funguje například spolupráce s Gymnáziem Slovanské náměstí, které šlo vzorem i v období pandemie, kdy jeho účastníci ve velkém šili roušky, nakupovali seniorům, vyučovali sourozence, běhali, cvičili, nebo děkovali zdravotníkům za jejich práci tím, že jim vlastnoručně pekli a předávali dezerty. Takových příkladů jsme ale k naší velké radosti měli hodně, jak v Jihomoravském kraji, tak po celém Česku.


Na závěr programu absolventi získávají certifikát a odznak, který dokazuje, že programem úspěšně prošli. Jak předávání cen probíhá? A jaký význam pro absolventy má ocenění v jejich budoucím životě?


Pro nás je zásadní, že každý je za svou píli a vytrvalost oceněn. I třeba studenti, kteří ve škole nevynikají studijními výsledky, ale mohou vynikat v mnoha jiných věcech. Proto se snažíme předávat certifikáty na slavnostních ceremoniích úplně všem úspěšným absolventům. V České republice často mladé lidi málo oceňujeme za jejich aktivity a spíše se zaměřujeme na hledání jejich nedostatků. V DofE je to obráceně. Hledáme společně se školami, v čem mohou mladí uspět. Certifikát pak mohou úspěšní absolventi využít při přijímacím řízení na prestižní univerzity či u zaměstnavatelů. Mnohé univerzity v zahraniční již vyžadují jako formální kritérium ve výběrovém řízení doložení aktivního dobrovolnictví či sportovních aktivit, což studenti v DofE ideálně plní.


Co přináší memorandum s Jihomoravským krajem školám, institucím a účastníkům v kraji?


Cílem memoranda je pomoci kraji dále směřovat k modernímu vzdělávání, což může právě neformální vzdělávání podpořit. DofE se na školách stává vedle dalších aktivit ideálním doplňkem formálního vzdělávání a nástrojem pro realizaci průřezových témat, obsahem třídnických hodin či volitelných hodin, ale i nástrojem pro kariérní poradenství či slouží jako forma prevence. Díky Memorandu se také rozšiřuje spolupráce s dalšími organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem, jako například se Vzdělávacím institutem pro Moravu. Společně nyní připravujeme školení ředitelů středních škol skrze firemní podporovatele DofE či podpis memoranda s městem Znojmo.


Záštitu nad programem převzal po princi Philipovi princ Edward. Jaká je jeho role v rámci celosvětové nadace?

 
Princ Edward, nejmladší syn královny Alžběty a prince Philipa, vede celosvětově celý program již mnoho let. DofE nyní působí ve 130 zemích a teritoriích světa a ročně do něj vstoupí přes 1,3 milionů mladých lidí. V současné době řešíme novou globální strategii a rozšíření DofE do školských systémů od Kanady, přes Ghanu, Nepál, Koreu až do Austrálie. Poptávka je skutečně vysoká. Pro české školství je možná zajímavá zpráva, že stejné problémy jako u nás řeší i v mnoha dalších zemích, včetně propojení formálního a neformálního vzdělávání.


V rámci oslav nedožitých 100 let prince Philipa jsme o DofE mohli slyšet poměrně často v médiích. Jak přesně oslavy probíhaly?


Období oslav pro nás v Národním centru DofE bylo velmi intenzivní, jelikož jsme se již rok předtím chystali na velkou oslavu stých narozenin prince Philipa, který nás však 2 měsíce před jejich dovršením opustil. Okamžitě jsme se tak rozhodli začít ve velkém oslavovat odkaz, který tady mladým lidem zanechal. Bylo úžasné vidět, jak se účastníci i mentoři programu hrdě hlásí k tomu, že jsou součástí programu, který princ Philip založil. Snažili jsme se rozšířit do mediálního prostoru příběhy mladých lidí, kterým účast v programu změnila život. V den jeho narozenin jsme také uspořádali recepci k odkazu prince Philipa v Senátu, kde jsme odstartovali výzvu #dofe100. Ta stále běží na darujme.cz. Jejím cílem je umožnit účast v programu sociálně znevýhodněným účastníkům a také symbolicky vysázet ve Středočeském kraji 100 stromů, které utvoří Alej prince Philipa.


Jakou máte vizi pro DofE v České republice do budoucna?


Rádi bychom se stali klíčovým nástrojem a pomocníkem všem progresivním školám a dalším institucím, které nechtějí o klíčových kompetencích, společenské angažovanosti studentů, dobrovolnictví a hodnotové výuce pouze číst, ale chtějí ji společně s námi realizovat. Chceme pomoci naplnit Vzdělávácí strategii 2030+ v kontextu neformálního vzdělávání a v zásadě snížit nerovnosti ve vzdělávání a připravit mladé lidi na život.

 

Další články