Projekt Mobility zaměstnanců VIM byl schválen

mapa

 

Na základě výsledků hodnocení a jednání komise byla schválena naše projektová žádost předložená do výzvy 2022 programu Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava, klíčová akce 1. Od září 2022 po dobu 12 měsíců bude tedy Vzdělávací institut pro Moravu realizovat projekt zaměřený na zahraniční mobility svých zaměstnanců.

 

Navázali jsme spolupráci s několika zahraničními organizacemi, které poskytují další vzdělávání pedagogických pracovníků, a vybraní zaměstnanci VIM budou v těchto organizacích stínovat práci svých zahraničních kolegů. Věříme, že nové poznatky, které touto cestou Vzdělávací institut pro Moravu získá, podpoří další rozvoj a inovování naší nabídky DVPP pro pracovníky škol a školských zařízení.

 

logo EU

Další články