Připravme se na výzvu OP JAK Šablony I

děti ve škole

 

Mezi první výzvy, které budou vyhlášeny z OP Jan Amos Komenský, by měly patřit tzv. Šablony.

 

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I budou moci být žadateli:

  • Mateřské školy
  • Základní školy včetně školních družin a školních klubů
  • Střediska volného času
  • Základní umělecké školy
  • Pedagogicko-psychologické poradny (ověřování institucionalizace pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga pro menší ZŠ)

 

Příjem žádostí je plánován na období květen 2022–březen 2023.

 

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I budou žadateli:

  • Střední školy včetně domovů mládeže a internátů
  • Vyšší odborné školy

 

Příjem žádostí bude probíhat v pouze období květen 2022–listopad 2022.

 

Délka realizace projektů by se měla pohybovat mezi 24 a 36 měsíci. Volba konkrétních šablon pro projekt bude navázána na koncepci rozvoje školy/školní akční plán.

 

Více informací najdete na https://opjak.cz/aktuality/setkani-odbornych-partneru-k-nastaveni-a-implementaci-sablon-v-op-jak/. O vyhlášení výzev vás budeme informovat také zde v Aktualitách na webových stránkách VIM.

Další články