Přeshraniční partnerství škol v projektu JOBITY

veletrhy_sestricka

 

V projektu JOBITY – Future Jobs in Innovation & Technology (ATCZ00015) propojujeme vzdělávání na základních školách s potřebami trhu práce. Vzdělávací institut pro Moravu, společně s českými a rakouskými projektovými partnery, představuje žákům i učitelům inovativní a technologická odvětví trhu práce v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji, kraji Vysočina a ve Vídni.

 

Jednou z klíčových aktivit projektu JOBITY je navázání dlouhodobých přeshraničních partnerství mezi zapojenými školami. Všechna čtyři partnerství byla úspěšně ustanovena a příslušné školy podepsaly vzájemné dohody.

 

V Jihomoravském kraji vznikla dvě nová přeshraniční partnerství základních škol se školami z Vídně. Ve školním roce 2024/2025 Vzdělávací institut pro Moravu ve spolupráci s Bildungsdirektion für Wien zorganizuje nejprve online setkání žáků partnerských škol a následně dvě osobní setkání – jedno ve Vídni a druhé v Brně. Pro žáky je v obou městech připraven atraktivní program, který je zaměřen na dynamické požadavky budoucího trhu práce, zejména v inovativních a technologických odvětvích. Výměnným pobytem také podporujeme vzájemné poznávání žáků a komunikaci v anglickém jazyce.

 

Projekt JOBITY tak přispívá k efektivnímu propojení vzdělávání a trhu práce, vytváří nové příležitosti pro žáky i učitele a podporuje kariérové poradenství ve školách.
 

Interreg logo

Další články