Podporujeme kvalitu odborného vzdělávání

Úvodník – paní ředitelka

 

Máme za sebou další nevšední školní rok, který byl plný nových opatření, úkolů a výzev. Po obtížném pandemickém období, kdy si učitelé museli navyknout na nové metody výuky, přišlo další náročné období. České školy postupně přijímají ukrajinské děti a potýkají se s jazykovou bariérou, psychickými problémy vyvolanými válkou i odlišným kulturním prostředím, ze kterého děti přicházejí.


Během pár dnů jsme proto připravili projekt, jehož aktivity od března pomáhají školám složitou situaci zvládnout. Jedná se o oblast vzdělávací, v rámci které realizujeme reflexivní semináře a další vzdělávací akce související s novými právními povinnostmi vedení škol, dále pak metodickou pomoc, spočívající v souboru informací k opatřením v oblasti školství. Došlo k rozšíření databáze Education jobs o české pedagogy se znalostí ukrajinštiny a ukrajinské učitele prchající před válkou, aby mohly školy čerpat potřebné pedagogické kapacity.


V uplynulém období jsme se také zaměřili na další rozvoj spolupráce. Uzavřeli jsme memorandum s Centrálou cestovního ruchu JM, jehož cílem je vytvořit vzdělávací programy pro žáky a studenty z ČR realizované v destinacích Jihomoravského kraje. Jedná se o první propojení oblasti kultury a vzdělávání a naší prioritou je tuto synergii podporovat a zvýšit tím nejen návštěvnost našeho kraje, ale především nabídnout školám exkurze, výlety či adaptační kurzy s přidanou hodnotou.


Další spolupráci, tentokrát na mezinárodní úrovni, jsme navázali s Cometou – italskou organizací, jež našla pomocí stimulujícího a kreativního prostředí klíč k udržitelné a obsáhlé škále vzdělávacích i sociálních služeb, které pomáhají dětem a mladým lidem s jejich integrací a podporou jejich vzdělávání. Díky možnosti navštívit toto místo a setkat se s dětmi, studenty, jejich pedagogy, dobrovolníky, profesionály i dalšími příznivci, bychom s vámi rádi tento model inkluzivního a odborného vzdělávání sdíleli.


S radostí jsme přijali pozvání Svazu průmyslu k diskusi u kulatého stolu, věnovanému koncepčnímu záměru zavedení duálního odborného vzdělávání, po jehož konání byl představen nový systémový krok JMK na podporu středního odborného školství. Jedná se o pozici superintendenta odborného vzdělávání, vytvořenou v rámci našeho institutu, která pomůže s rozvojem odborného vzdělávání v našem kraji.  Informace o této unikátní pozici, zkušenostech ze zahraničí i závěrech kulatého stolu přinášíme formou článků uvnitř zpravodaje.


Přeji vám příjemné čtení a samozřejmě krásné prožití prázdnin, pohodovou relaxaci a spoustu hezkých zážitků. 

Další články