Nalákáme studenty za vzděláváním

Memorandum vzdělávacího turismu

 

Společně s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava (CCR) jsme vytvořili program, který namísto sezení v lavicích umožňuje studentům vyrazit do terénu. Jednotlivé vzdělávací akce respektují nastavené osnovy a doplňují tak výuku interaktivním způsobem. „Naším cílem je přilákat především studenty a žáky, kteří by v našem regionu měli interaktivní výuku v terénu. Nejedná se jen o návštěvy hradů a zámků, ale především technologických firem, ekofarem a dalších prvků průmyslu nové generace,” řekl Jiří Nantl – náměstek hejtmana JMK pro vzdělávání a strategii chytrého regionu.


Rozdělení úkolů je jasné. Zatímco centrála bude pracovat na marketingu a lákat obyvatele jiných krajů do našeho regionu, tak VIM zajistí ucelené vzdělávací programy. „Návštěva našeho kraje nemá být jen příjemným výletem mimo zdi škol, ale především zajímavý způsob výuky. Naplánovali jsme koncept tak, aby terénní výuka nahradila část učiva, která by se jinak musela odpřednášet na klasických hodinách,” vysvětlila Leona Sapíková – ředitelka VIM.


Projekt tohoto druhu je prvním v České republice. Všechny práce započaly podepsáním memoranda, které zavazuje ke společným aktivitám. Jedná se také o unikátní projekt propojení oblastí kultury a vzdělávání. Navazuje na dlouhodobý plán podporovat synergii obou oblastí. 

Další články