Mezinárodní odborná konference „Tvořím, tedy jsem!“

Odborná konference

 

Mezi dětmi ve školách však tato témata nejsou příliš oblíbená, proto se v našem institutu snažíme díky projektu EDUSTEM ukázat dětem mateřských, základních i středních škol a také všem jejich pedagogickým pracovníkům a pracovnicím nové cesty a možnosti v oboru STEM. A právě výsledkům této činnosti byla věnována Mezinárodní odborná konference nazvaná „Tvořím, tedy jsem!“.


K tématům hovořili významní hosté, především náměstek hejtmana JMK pro vzdělávání a chytrý region pan Jiří Nantl a honorární konzul republiky Rakousko pan Georg Stöger, VIM zastupovala paní ředitelka Leona Sapíková, která představila činnost organizace, zdůraznila význam přeshraničních projektů a odpovídala na otázky spojené  s výukou v rámci badatelských kroužků, kde si děti formou odpovídající jejich věku získávají poznatky z oblasti STEM, zlepšují tzv. měkké dovednosti (schopnost týmové práce, chuť a ochotu učit se novým věcem, schopnost prezentovat výsledky své práce, kreativitu, strukturované a logické myšlení, sebereflexi), ale také slovní zásobu a jazykové kompetence v německém jazyce, neboť jazyk děti vnímají jako prostředek k odhalování důležitých informací, a ne pouze jako cíl učení. Účastníkům konference tak byla nabídnuta pestrá možnost využití jednotlivých aktivit STEM v badatelské výuce.

Další články