Dotační výzvy pro soukromé a církevní školy: digitální učební pomůcky a prevence digitální propasti

počítačová učebna

 

Dotace jsou poskytovány na náklady vzniklé v roce 2022, jsou určeny na neinvestiční výdaje a spolufinancování ze strany příjemce není vyžadováno.

 

Výzva na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí je určena pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Základní školy a gymnázia jsou oprávněným žadatelem v případě, že od 1. 9. 2021 zahájily výuku dle revidovaného RVP nebo deklarují, že od 1. 9. 2022 tuto výuku zahájí. Výzvu najdete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-vyzva-digitalni-ucebni-pomucky-pro

 

Výzva na pořízení mobilních digitálních technologií pro podporu prevence digitální propasti je určena pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Tyto mobilní digitální technologie bude škola dle potřeby a vlastního uvážení zapůjčovat žákům, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Výzva je vyhlášena na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-porizeni-mobilnich-digitalnich

 

Žádosti o poskytnutí dotace je v obou výzvách nutné podat nejpozději do 30. 4. 2022 prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.

Další články