Další milník. Založili jsme odbornou radu.

Úvodník

 

Podzimní měsíce bývají především ve znamení konferencí. Nejen po prázdninové přestávce jsme se proto všichni těšili na dvoudenní konferenci do Hnanic, která byla letos věnována managementu škol. Zde byly diskutovány aktuální problémy českého školství i příklady dobré praxe s odborníky a zástupci státu, pedagogů i profesních organizací. Účastníci konference ocenili především odbornost i komplementaritu jednotlivých příspěvků a dále možnost formální i neformální diskuse v průběhu obou dnů. 


Na opačné straně našeho kraje, konkrétně v Černé Hoře, se konala dvě setkání ředitelek a ředitelů MŠ a ZŠ, jejichž součástí byl odborný interaktivní seminář zaměřený na techniky sebehodnocení školy, formativní hodnocení a odborný seminář věnovaný konkrétním nástrojům pedagogického vedení. Také na těchto setkáních panovala shoda na praktickém přínosu uskutečněných seminářů a na významu pravidelného setkání managementu škol včetně vzájemného profesního sdílení.


Podzim je významným obdobím rovněž pro žáky devátých tříd, kteří se rozhodují, na jakou střední školu podat přihlášku. Již po pětadvacáté jsme proto v Břeclavi a Hodoníně ve spolupráci se zástupci gymnázií, středních a praktických škol i Úřadem práce Hodonín organizovali Veletrhy vzdělávání a nabídli žákům a jejich rodičům ucelený přehled o možnostech studia i následného kariérního uplatnění v Jihomoravském kraji. I přes nekompromisní vyžadování potvrzení o bezinfekčnosti jsme zaznamenali rekordní návštěvnost a spoustu kladných ohlasů, což je motivací pro konání dalších ročníků této akce.


Z dalších podzimních akcí rozhodně stojí za zmínku Aktiv výchovných a kariérových poradců, věnovaný kariérovému poradenství ve školách a rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti kariérového vzdělávání, dále pak vzdělávací akce pro členy školských rad zaměřené na právní postavení školských rad a kompetence v činnosti škol.
Velmi významnou událostí je navázání spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina a jejich krajským vzdělávacím zařízením Vysočina Education, jejíž impulsem byl zájem kraje Vysočina o využití naší služby EducationJobs – ta slouží k obsazování volných míst  v sektoru vzdělávání. Další významnou událostí bylo historicky první zasedání Odborné rady VIM, která se bude pravidelně scházet k řešení koncepčních otázek a posuzování nominovaných na ocenění v kategorii pedagogický leadership a institucionální leadership.


Podrobněji o tom, jak ve VIM fungujeme v této událostmi i emocemi nabité době, se můžete dočíst v následujících článcích, a tak mi dovolte, abych zbývající řádky využila k přání příjemného prožití vánočních svátků a pevného zdraví, mnoha úspěchů a spokojenosti v novém roce 2022. Připojuji také poděkování za vaši spolupráci.

Další články