Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny – výzva pro září–prosinec 2022

Volnočasové aktivity

 

MŠMT vyhlásilo pro období od 1. 9. do 31. 12. 2022 novou výzvu na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzva je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

 

Adaptační skupina je vždy realizována v rozsahu minimálně 20 hodin, a to v období 5 pro sobě jdoucích pracovních dní. Ve variantě A se jedná o skupinu 12-24 dětí, ve variantě B je skupina určena pro 8-12 dětí. Výzva podrobně specifikuje, jaké podmínky musí splnit děti, které mohou být do adaptační skupiny přijaty.

 

Oprávněným žadatelem v této výzvě jsou mimo jiné právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.

 

Žádost o poskytnutí dotace se vyplňuje v systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz a musí být podána nejpozději do 15. 9. 2022. Výzvu najdete na https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari-prosinec-2022/.

Další články