Hledám pozici učitel/ka

Aprobace, text inzerátu:
Prefrence textově: Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Jmenuji se Barbora Valášková a v této době dokončuji navazující magisterské studium, učitelství biologie a chemie, na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které mám v předpokladu ukončit státní závěrečnou zkouškou v řádném termínu, a to v červnu 2024.

V průběhu studia jsem absolvovala součtem několik měsíců pedagogické praxe v různých vzdělávacích prostředích a institucích, od základních škol, přes střední školy - gymnázia, až po lektorskou účast v Moravském zemském muzeu v Brně. Všude jsem se snažila aktivně zapojovat žáky do výuky a podporovat jejich zájem o přírodní vědy. Kromě toho se dobrovolně účastním popularizačních a vzdělávacích akcích, jako je Chemická kavárna, Setkání učitelů na Ústavu chemie Masarykovy univerzity, badatelsky orientovaná výuka, tvorba únikový her ve výuce, práce s umělou inteligencí aj. Tyto zkušenosti mi poskytly vhled do efektivních didaktických prostředků - zajímavých forem a metod výuky.

Kromě školních pedagogických zkušeností jsem také působila jako lektorka v mimoškolním kroužku "Veselá věda" po dobu dvou let. Tato role mi umožnila zdokonalit schopnost komunikovat s žáky a předávat složité vědecké koncepty srozumitelným a zábavným způsobem a současně tak rozvíjet kreativitu a kritické myšlení dětí i v mimoškolních aktivitách. Zároveň od roku 2019 provádím individuální doučování z biologie, chemie, matematiky a českého jazyka.

Mé silné stránky spočívají v efektivní práci s dětmi, spojené s kreativitou, spolehlivostí a samostatností. Jsem vždy ochotna učit se novým věcem a přizpůsobit se novým výzvám. Dále ovládám různé digitální technologie, jako jsou Canva, VividBoard, umělá inteligence a aplikace Microsoft, díky kterým mohu přispět k rozvoji digitálních kompetencí u žáků.

V současnosti hledám pracovní příležitosti jako učitelka chemie a biologie, ať už na plný úvazek nebo na částečný úvazek.

Děkuji za zvážení mé žádosti.

Těším se na Vaši odpověď,

S úctou,
Bc. Barbora Valášková.
ZŠ - 1.-5.ročník: ZŠ - 1.-5.ročník: přírodověda
ZŠ - 6.-9.ročník: chemie, přírodopis
Střední škola: chemie, biologie

Úvazek:
částečný úvazek
Preference práce v regionu:
Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín
Dosažené vzdělání (škola):
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Rok absolutoria:
2022
Jméno a Příjmení:
Bc. Barbora Valášková
Obec:
Nový Poddvorov
Telefon:
ID inzerátu:
28640
Zveřejněno:
12. 2. 2024 – 16:51
 

Víte, že máme technickou podporu proEducationjobs?