Poruchy příjmu potravy u dospívajících a jejich prevence_ZDARMA

0 Kč I AK07086 I Brno a okolí I
Obsah: 1. vymezeni pojmu; 2. příčiny - vhled na širokou škálu faktorů (kulturní, sociální, psychologické, ); 3. jak poznat-projevy a příznaky; 4. intervence a možnosti řešení (kam se obrátit, co doporučit); 5. vedeni rozhovoru s dítětem a rodičem; 6. nastavení planu ve škole (spolupráce se školním poradenským pracovištěm); 7. práce s třídním kolektivem; 8. vybrané kazuistiky, diskuse
Podrobnější informace
Účastník se naučí rozeznávat jednotlivé typy rizikového chování, získají vhled do příčin a rizikových faktorů, které k PPP vedou a ujasní si postupy řešení jednotlivých situací.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
0.00 Kč
Akreditace
projektové programy - neakred
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Ing. Michal Slezák
Lektor
Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?