Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka Komunikace se zákonným zástupcem

1 250 Kč I AK07008 I Břeclav a okolí I
Program je zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost dítěte/žáka na vzdělávání. Popisuje projevy dítěte/žáka s vývojovým oslabením ve školní praxi. Program napomůže v rámci pedagogické diagnostiky identifikovat dítě/žáka s vývojovým oslabením při aplikaci 1. stupně podpůrných opatření. Zároveň ukáže na možnosti podpory přirozeného vývoje dítěte a jeho priorit, na propojenost vývojového oslabení a SPU u žáka, na vliv vývojového oslabení na pozornost, soustředění, psychiku a chování dítěte/žáka.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Cena
1250.00 Kč
Akreditace
MSMT-11454/2020-2-388
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Břeclav, Sovadinova 45
Lektor
PhDr. Renáta Jurčíková
Garant
PaedDr. Magda Zálešáková
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?